Izbūve

SIA „I.K.R.” veic jebkuras sarežģītības pakāpes apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu izbūvi.

 

Veicot šo sistēmu izbūves darbus, uzskatām, ka galvenās komponentes izcilam rezultātam ir Jūsu vēlmes, atbilstība tehniskajam projektam, spēkā esošajiem normātīvajiem aktiem, standartiem un MK noteikumiem, kā arī augstākajiem kvalitātes standartiem.

 

Mūsu speciālistu iesaistīšanāsizbūves darbu organizēšanā, veikšanā un kontrolēir strūrakmens Jūsu ieceres precīzā, kvalitatīvā, ekonosmiskā un savlaicīgā realizācijā.